tirsdag 4. oktober 2016

Jeg hadde ikke ment å skrive mer på denne bloggen, da det meste er skrevet for lenge siden, men jeg fikk lyst til å skrive ned et par tanker likevel.

Hovedmålet med undervisningen,i matematikk som i andre teorifag, er å trene opp elevene til å tenke sjøl. Dette har et par viktige implikeasjoner:

1. Elevene må tilføres størst mulig forståelse. Dette betyr at målet ikke er å lære elevene å kopiere standardoppsett, eller teknikker som læreren gjennomgår.

2. Undervisningen må være problemorientert.

3. Alle løsningsforslag må diskuteres og analyseres.

Å oppfylle slike mål, krever at læreren sev har fundamental innsikt i grunnleggende matematikk. I de faglige tekstene i denne bloggen, er det derfor lagt stor vekt på grunnleggende matematikk - særlig i delen for ungdomsskolen. Den delen som er mest diskutabel, og der jeg føler meg usikker, er avsnittene om bruk av algoritmer i de fire regningsartene. De avsnittene som etter min egen vurdering  best kan gi yngre lærere, er avsnittene om brøk, prosentregning, og stoffet om sammenhenger i grunnleggende matematikk. 

2 kommentarer:

  1. håper du lar bloggen stå. mye matnyttig her for en lærerstudent som skal ha matematikk som hovedfag!
    Lene

    SvarSlett