søndag 14. november 2010

Avslutning om brøk

Brøkregning er et av de temaene som mest trenger til en fornyelse i skolen. Ritualisering av dette temaet gjør stor skade. Det må være et mål å bygge opp forståelse, innsikt, oversikt og evnen til å se sammenhenger i stoffet. Forutsetningen for at dette skal skje, er at de ulike teknikkene og sammenhengene diskuteres og klargjøres, og at elevene til enhver tid blir oppmuntret til å overvåke sin egen arbeidsprosess og vurdere sine resultater.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar