torsdag 25. november 2010

Å finne netto når brutto og endring er kjent

La oss ta tilfellet med merverdiavgift som eksempel her også. Du kjenner utsalgspris og vil finne pris uten merverdi. La oss si at utsalgsprisen = p kr. La oss denne gangen regne videre uten å spesifisere størrelsen på merverdiavgiften. Vi setter den lik m %. Nettopris kan vi sette lik a kr. Vi har da:Vi kommer ut med en ganske enkel formel. Dersom merverdiavgiften er 25 %, deler vi bare utsalgsprisen med 1,25. Dette er helt naturlig, for utsalgsprisen må jo være 125 % av prisen uten merverdiavgift.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar