torsdag 25. november 2010

Prosentpoeng

I mediene finner vi ofte oppsett av den typen vi ser på figuren til høyre. Denne er sakset fra Aftenposten. Det er mulig at de fleste av oss synes slike grafer er enkle å lese og forstå, men noen kan sikkert ha problemer. I hvert fall kunne enkelte få problemer hvis de skulle lage grafen selv ut fra grunnlagsmaterialet.


Vi må anta at de øverste tallene, de med plusser og minuser foran, viser endringer fra måneden før, selv om dette ikke står spesifisert i dette tilfellet. Men dette er ikke prosentvise endringer slik som omtalt over. Her er det forskjellen i andel av alle stemmer totalt som gjelder. Vi ser at Arbeiderpartiet har gått tilbake 2,1 prosentpoeng, som det gjerne kalles. Måneden før var forventningen at de ville fått 29,4 % av stemmene hvis det hadde vært valg, denne måneden er forventningen nede på 27,3 %.

Det er praktisk og informativt å bruke denne formen for beregning, for vi kan da hele tiden vite hvor stor partienes andel utgjør av alle stemmene. Dersom vi skulle regnet som i underkapittelet over, kunne regnestykket for Ap blitt gjort slik:


Tilbakegang fra forrige måned: , altså langt mer enn endringen i prosentpoeng.

Hvis vi gjør en tilsvarende beregning for et av småpartiene, for eksempel SV, ville vi fått:


Tilbakegang fra forrige måned for SV: .

Dette forteller jo lite om SVs faktiske stilling blant de spurte, selv om det sier en god del om tilbakegang blant egne velgere. Bruk av prosentpoeng, altså sammenligninger mellom andel av 100 %, sier langt mer, og er derfor i vanlig bruk i mange sammenhenger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar