fredag 26. november 2010

Prosentregning på kalkulator

De aller enkleste lommekalkulatorene har ingen egen prosenttast. På mange av de små kalkulatorene er det imidlertid lagt inn funksjoner som gjør at man kan utføre en del prosentberegninger raskt og enkelt, slik som den på figuren til venstre. Dersom du taster inn for eksempel 200 x 15 og så trykker på %-tasten, vil kalkulatoren regne ut 15 % av 200, og du får 30 som resultat.

Det er enkelt å forstå hva som foregår her, sikkert også for de fleste skoleelever. Noe vanskeligere blir det hvis man trykker 200 + 15 % eller 200 – 15 %. Da regner kalkulatoren automatisk ut 200 pluss eller minus 15 % av 200, og det står henholdsvis 230 eller 170 i displayet. Du behøver ikke utføre noen form for mellomregning, eller forstå hva kalkulatoren gjør.

Det kan opplagt diskuteres om det er didaktisk klokt å la elever få gjøre dette eller ikke. Et viktig siktemål i skolematematikken er jo å få elevene til å forstå hvordan slike beregninger skal utføres. Derfor et det kanskje ikke så klokt å la elevene få bruke denne funksjonen før de mestrer å gjøre beregningene for hånd. På den annen side er det uhensiktsmessig å nekte elever med gode ferdigheter å bruke kalkulatoren når det er behov for det. En god regel er forøvrig å sørge for at elevene skriver oppstillinger som viser hvordan man regner.
Når det gjelder de store kalkulatorene, så har ikke de noen prosenttast, så dersom man skal bruke dem til utregninger med prosent, så må man bruke samme prosedyre som når man regner for hånd.

1 kommentar:

  1. Takk hjap vedig, Skal ha hedags i matte i morgen

    SvarSlett