onsdag 24. november 2010

Å finne det hele når prosenttallet og delmengden er kjent

Dette er en problemstilling som synes å ha blitt nærmest borte fra lærebøkene, uvisst av hvilken grunn. Det er mulig at en slik problemstilling ikke forekommer i så mange praktiske sammenhenger, men den bør være med, ikke minst som en innledning til å arbeide med prosentvise endringer (se under).

La oss ta et eksempel: Du betaler 7525 kr i skatt. Skatteprosenten er i dette tilfellet 35 %. Vi skal finne inntekten.

Vi starter nok en gang med å gå veien om 1.
1 % av inntekten =

Hele inntekten =

Vi spanderer på oss en samlet oppstilling også her, og tar med noen forskjellige måter å skrive det på.
Hele inntekten =

Dersom vi ønsker å bruke den moderne tankegangen, med prosent som brøk eller desimaltall, må vi gjøre det slik:


Hele inntekten =

Den brudne brøken er identisk med den andre brøken i det foregående oppsettet.

Å bruke desimaltall gir en svært enkel oppstilling, men det krever det god innsikt i både brøk, desimaltall og divisjon for å kunne forstå dette. Uten trening kan det være vanskelig for noen hver å gå så rett på sak. Dersom man har lært seg dette, kan man imidlertid finne det hele ved ganske enkelt å dividere den kjente delmengden med den prosentdelen den utgjør av det hele. Vi må da tenke på prosentdelen som et desimaltall. Dersom man bruker regneark eller kalkulator, vil det lette arbeidet mye å kunne sette opp en slik beregning direkte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar