torsdag 18. november 2010

PROSENTREGNING

Også dette er et omfattende tema som vil ta mye plass og gå over mange blogger

Direkte oversatt betyr prosent "for hundre", i vår språkdrakt "per hundre". Begrepet ble først bevisst brukt i Italia på fjortenhundretallet, men selve ideen om å bruke hundredeler er eldre. Keiser Augustus introduserte en skatt på 1/100 på alle varer som ble solgt på auksjon. I Middelalderen, da handelen tok seg opp, ble det nødvendig å bruke store penger, og behov for å operere med deler av disse. I manuskripter fra den tiden finner man uttrykk som "x p cento", som betydde 10 prosent, eller "xx. p c.", det vil si 20 %. Prosenttegnet i sin nåværende form kom også i bruk i løpet av fjortenhundretallet.
            Prosentbegrepet brukes overalt i våre dager, men for å kunne gjøre beregninger trengs strengt tatt ikke begrepet. Hundredeler kan jo like greit uttrykkes med desimaltall som med brøk (med nevner 100), og når man bruker kalkulator eller elektroniske regneark, kan det være vel så greit å bruke kun desimaler. Prosentbegrepet står imidlertid så sterkt i vår kultur at å bruke prosenter er satt inn som valgmulighet i regnearkene og på de enkle kalkulatorene. Men tradisjonelt har prosenter blitt regnet som brøk. Jeg skal i det følgende se litt på de tradisjonelle metodene og samtidig vise hvordan man kan regne med prosent uttrykt som desimaltall.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar